15 Kasım 2010 Pazartesi

Yükselen Burç Yazı:1

Yükselen burç, doğum günümüzle belirlenen Güneş burcunun yönettiği karakter özelliklerimizin üzerinde yükselen, bu özellikleri kaplayıp kuşatan, iç dünyamızı değil diğer insanlara ve dış dünyaya karşı tavır ve hareketlerimizi belirleyen, doğum saatimize bağlı burcumuzdur. Bir kişinin asıl burcu ile yükselen burcu çoğunlukla farklıdır ama istisnai olarak aynı da olabilir.


Yükselen burcumuz, dış dünyaya karşı yüzümüze hatta tüm bedenimize geçirdiğimiz bir maskedir, ancak bu maskeyi takıp takmamak elimizde de değildir. Bize uzaktan bakanlar öncelikle maskemizi görür, bizi maskedeki kişiliğimizle özdeşleştirir. İç dünyamız kan ağlarken maskemizde gülümseyen bir yüz görebilirsiniz. İçimizde uyumlu, sevecen, barışçı özellikler taşırken, yüzümüze kurt maskesi takmış olabiliriz. Cömert, iyiliksever, dünya malına önem vermeyen bir kişiliğe sahipken, maskemizin dilinden materyalist ve cimrice sözler dökülebilir. Ya da tam tersi bir durum söz konusu olabilir. Bu durumda uzaktan yalnızca yüzümüzdeki maskeyi, kişiliğimizi örten yoğun sisi görüyorlar demektir. Ancak biraz daha, biraz daha yaklaştıklarında yoğun sis pusa, maske tül peçeye dönüşecek ve maskemizin arkasındaki gerçek kişiliğimizi göreceklerdir. Hani deriz ya, 'Ahmet'i yakından tanıma fırsatım oldu, hiç de göründüğü gibi değilmiş.." diye. İşte Ahmet'in "yakından tanıdığımız hali" onun doğum gününe bağlı asıl burcu, "hiç de öyle değilmiş" diye tanımladığımız hali ise yükselen burcunun verdiği görüntüdür.
Ahmet, yakından tanıdığı Mehmet'in kişilik özelliklerinin yüzde on beş, yüzde yirmisini yükselen burcunun oluşturduğuna kanaat getirse de, yükselen burç özelliklerini (duygularını, düşüncelerini...) içimizde yaşamayız.
m tık iç dünyamızı oluşturan asıl burç özelliklerini dışa yansıtırken, yükselen burcumuzun süzgecinden geçiririz. Hangi duygu ve düşüncelerimizi dışa vuracağımıza, dışa vuracağımız duygu ve düşün-ı eleri nasıl ifade edeceğimize yükselen burcumuz (maskemiz) müdahale eder ve belirli oranda yükselen burcumuz karar verir.
mu da unutmamak gerekir: İç dünyamızın isteklerinin engellendiği, özgürce davranışımızın sınırlandığı durumlarda maskemizi takınmak zorunda kalabiliriz. Bu durumun uzun sürmesi halinde, maskemize göre yaptığımız hareket tarzı alışkanlığımız haline gelebilir ve bu tür davranışlardan vazgeçmemiz zorlaşabilir. Hatta bu davranışlar, karakter yapımız haline de dönüşebilir. Hurcunun karakter özelliklerine aykırılığı fazla olan kişilerde bu olgu önemle düşünülmelidir.
Bunun dışında, bedenimizin hassas bölgelerinin tesbitinde, taşıdığımız hastalık risklerinde, beden yapımızın oluşumunda, yedi sekiz yaşa kadar çocuklukta, asıl burcumuz ve ırsî özelliklerimizin yanında yükselen burcumuz da bizi etkilemektedir


YÜKSELEN BURCUN TESBİTİNDE İKİ USUL

* İlk olarak doğum yılımızı, ayımızı, günümüzü ve doğum saatimizi biliyorsak önemli bir problem yoktur.
* Doğum yılımızda ve doğduğumuz günde ileri saat uygulaması yapılmışsa, öncelikle doğum saatimizden o kadar saati çıkarır ve gerçek doğum saatimizi buluruz.

EĞER DOĞUM SAATİNİZİ BİLMİYORSANIZ, yükselen burcunuzu aşağıdaki usulle yaklaşık olarak bulabilirsiniz, ancak doğruluğundan emin olamazsınız.

Tüm burçları sırasıyla, özellikle beden yapısı ve karakteristik özelliklerini dikkate alarak okuyun. Beden yapınızla ve dışa vuran kişilik özelliklerinizle en fazla özdeşleşen üç - beş tane burç seçin ve bu burçları sizi yüzeysel olarak tanıyan birkaç kişiye okutup size uygun özellikler gösteren burcu seçmesini isteyin. Seçtikleri burç büyük ihtimalle sizin yükselen burcunuzdur.

Eğer doğum saatinizi kesin değil de yaklaşık olarak biliyorsanız, iş daha da kolaylaşacaktır. Yaklaşık saatler arasına isabet eden yükselen burçları ilk usulle bulup ikinci usulle eleme yaparak yükselen burcunuzu öğrenebilirsiniz.

YÜKSELEN BURCUN KARAKTERİMİZE HERHANGİ BİR ETKİSİ VAR MIDIR?

Buna evet demek zordur. Birçok burç kitabında, yükselen İkizler burcu şu özellikleri verir, yükselen Yay burcu bu özellikleri verir diye sayfalar dolusu yazılmaktadır ki kanaatimce bu durum gerçek durumu yansıtmamaktadır. Ancak maskeyi aynı durumlar için çok sık takanların, bu davranış biçimini alışkanlık haline getirmeleri mümkündür.

İlk olarak, yalnız kaldığımızda, kendimizle baş başa olduğumuzda v® bu yalnızlığımız sırasında falanca kişiye karşı tavır geliştirmeye çalışmadığımızda, sadece asıl yani Güneş burcumuzun özelliklerini yaşarız. O sırada Aslansak Aslanızdır, Balıksak Balık. Yükselen burcumuz böyle anlarda bizi etkilemekten uzaktır. Ne zaman ki karşımızda biri vardır veya birine karşı nasıl bir tavır takınacağımızı planlıyoruzdur, işte o zaman yükselen burcumuz devreye girer ve maskemizi takınırız.

İkinci olarak yükselen (x) burcu, çeşitli burçlardaki kişilerde aynı etkiyi göstermeyecektir. Nasıl ki kediye takılan aslan maskesiyle boğaya takılan aslan maskesi, görende aynı etkiyi göstermeyecekse, yükselen Boğa burcunun İkizler insanındaki etkisi farklı, Oğlak insanındaki etkisi farklı olacaktır. Zira asıl burçla yükselen burç arasındaki karakter benzerliklerinin, farklılıklarının ve aykırılıklarının bir araya gelmesi, bir tavrın dışavurumu sırasında değişik sonuçlar doğuracaktır.

Bu nedenle de yükselen burcun verdiği özellikleri anlatırken, asıl burçtan bağımsız şekilde değil, asıl burca bağlı olarak açıklamak doğru olacaktır ki bu da başlı başına bir kitap konusudur.

Bu konuda vereceğimiz iki kısa örnek, diğerlerini de anlamak bakımından size fikir verebilir:

Asıl Burç İkizler, Yükselen Burç Aslan

Yükseleni Aslan olan İkizler insanı, zekasıyla mantıksal sonuçlar gelişin"-m, taktik ustası (İkizler etkisi), akıllı bir yönetici, bir organizatör görünümündedir (Aslan etkisi). Ancak yöneticiliği sırasında gönlü, emri altındakileri özgür bırakmak taraftarı iken (İ), özgürlüğü çalışmamak kabul edenlerin üzerinde özgürlüklerini kısıtlayacak tarzda otorite geliştirebilir (A). Verdiği talimatın yanlış olduğunu düşünüyorsanız ona gerekçeleriyle anlatın, anlayacaktır (I), ancak mantıklı bir gerekçe ileri sürmeden yapamam demeyin yapmazlık etmeyin, ya sizi defterinden siler (İ+A), ya da bir anda yeni hu iş aramak zorunda kalırsınız (A).

Gerçekte uyumlu ve yumuşak huyludur ve sinirlendiği zaman bunu gülümseyerek geçiştirmeye çalışır (i), gülümsemesine aldanıp üzerine gitmeyen ederseniz bir Aslan gibi kükreyecek veya güç gösterisine başlayacaktır (A). Övülmekten hoşlanıyormuş (A) gibi görünse de, bu övgülerin arkasında art niyet arayacaktır (İ). Rol yapmaktan hoşlanmasa da, karşısındakinin konuşma ve mimiklerinden asıl niyetini kolaylıkla anlayıp (İ), ya duruma uygun rol yapacak,(A) yada sizden tümüyle uzaklaşacaktır (I).

Asıl Burç Başak, Yükselen Burç Terazi

Yükseleni Terazi olan Başak insanı, aklıyla mantıksal sonuçlar çıkaran (Başak etkisi) ve bu sonuçları zeki bir tarzda başkalarına anlatan (Terazi etkisi), mükemmelliği ön plana alan ve kafasında oluşan mükemmelliğe göre eksik gördüğü her hususu acımazsızca eleştiren (B, T), ancak bulunduğu konumu kaybetme, güvenliğini tehlikeye düşürme söz konusu ise (B) söyleyeceklerini dengelemeye çalışan (T), kendi dünyasında iyice düşünerek aldığı kararları (B) uygulamaya başlamadan önce ayrıca çevresinin de onayını alma ihtiyacı duyan ve bu yüzden çoğunlukla kararsız kalarak uygulama aşamasına geçemeyen (T) yapıdadır. Dıştan bakılınca eğlenceye düşkünmüş gibi görünse (T) de, en büyük zevki okumak ve çalışmaktır (B). Yakışıklı veya güzel olsa da, çalışma hayatında büyük başarılar gösterse de (T), içinde hep bir eksiklik, bir itilmişlik duygusu taşır (B). Geleceğe yönelik güvenlik arzusu ve kaygısı (B) ile bulunduğu konumu herkesin kabulü doğrultusunda güvenlikle sürdürme isteği (T), bu kişinin tüm hayatını güvenlik üzerine oturtmaya çalışmasına sebep olur. Ayrıntıcı olmasına, önüne her gelen konuyu ayrıntılarına kadar incelemek istemesine (B) rağmen, ayrıntıda boğulmaz, mutlaka tüm incelediklerini özet halinde kuşbakışı görülecek hale getirir

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder